ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

06/02/2022

Σε συνέχεια επιτόπου επίσκεψης που πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του ΔΣ του Συλλόγου στη Δνση Κτιριακής Υποδομής του Δ.Αθηναίων προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση των κτιρίων του σχολείου μας, σας κοινοποιούμε την επιστολή που εστάλη σήμερα με κατάλογο αιτούμενων, επειγουσών (κατ'εμάς) εργασιών. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Σύλλογο που στην περίπτωση αυτή έδρασε και σε συνεννόηση με τη διοίκηση του Σχολείου. Επιγραμματικά ζητούμε:

• Την διάστρωση του σκληρού (τσιμεντόπλακες) δαπέδου του κεντρικού προαυλίου που χρησιμοποιείται για αθλοπαιδιές με εύκαμπτο χυτό δάπεδο αθλητικών προδιαγραφών σε σχέδια και χρωματισμούς που πέραν της οριοθέτησης των αθλητικών δραστηριοτήτων (γήπεδο βόλεϊ κλπ) θα αναδείξει τον Περιβάλλοντα χώρο του σχολείου.

• Την συντήρηση των όψεων με κατάργηση των διαφόρων μεταλλικών κλωβών, την μετακίνηση των εξωτερικών μονάδων κλιματισμού (επανατοποθέτηση πάνω από το στέγαστρο των κρουνών ύδρευσης), την μετακίνηση των ηχείων και την επισκευή και επαναβαφή όλων των υφιστάμενων επιφανειών (τοίχοι-κουφώματα).

• Την αντικατάσταση του πρόχειρου στεγάστρου προστασίας από τη βροχή άνωθεν των κρουνών ύδρευσης στην αυλή με νέο, σύγχρονων προδιαγραφών, ασφαλές, μεγαλύτερων διαστάσεων και κατασκευαστικής πρακτικής που να συμβαδίζει με το χαρακτήρα του Περ. Χώρου και των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων.

• Την επίπλωση δυο δωματίων - γραφείων καθηγητών στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου.

• Την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του χώρου υγιεινής των καθηγητών (κάτω από την υφιστάμενη σκάλα).

• Τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου δικτύου ασθενών ρευμάτων (data) που σήμερα εμφανίζεται ανεπαρκές, δύσχρηστο και χαοτικό.

• Την χωροθέτηση της βάσης του ιστού της σημαίας σε νέο σημείο που να μην παρεμποδίζει τις αθλοπαιδιές και να μην καθίσταται επικίνδυνη για την σωματική ακεραιότητα των αθλουμένων παιδιών.

• Την συντήρηση του Π.Χώρου με επαναβαφή των κατακορύφων επιφανειών (τοίχων), των διαφόρων μεταλλικών και ξυλίνων στοιχείων (παγκάκια, μεταλλικοί κάδοι απορριμάτων κοκ), του στεγάστρου κοκ.


Δείτε την σχετική επιστολή εδώ: