ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΜΔ

11/07/2022

Αγαπητοί γονείς, 

Σχετικά με τους δικαιούχους έκδοσης ΕΜΔ (Ειδικών Μαθητικών Δελτίων Μετακίνησης) και προκειμένου να γνωρίζετε τη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί κοινοποιούμε:

  1. Εγγραφο της Περιφέρειας που περιγράφει την διαδικασία χορήγησης ΕΜΔ
  2. Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και ΟΑΣΑ. Παρακαλώ ανατρέξτε στα άρθρα 11-17 για την περιγραφή της διαδικασίας.
  3. Το ευρύτερο νομικό πλάισιο (ΦΕΚ)

Σημείωση: Το σχολείο απο την πλευρά του έχει στείλει τη σχετική λίστα των δικαιούχων στην Περιφέρεια όπως προβλέπει η διαδικασία