ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


Κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ συστήθηκε επιτροπή με βασικό αντικείμενο την διαμόρφωση προτάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών :

  • για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των κτιρίων του σχολείου στο υφιστάμενο ακίνητο της οδού Αδριανού 114
  • για την ολοκλήρωση του κτιριολογικού προγράμματος του σχολείου μας διαμέσου της αποκατάστασης και επανάχρησης των υφιστάμενων κτιρίων σε παρακείμενο οικόπεδο στο Οικοδομικό Τετράγωνο 60044α του Δ.Αθηναίων ιδιοκτησίας των "Κτιριακών Υποδομών Α.Ε" (πρώην ΟΣΚ) σε χώρο που ήδη απο το Σχέδιο Πόλεως Αθηνών προβλέπεται να φιλοξενηθούν κτίρια με χρήση σχολείου