Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ


Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου μεταξύ άλλων έχει ως σκοπό:

  • Την μελέτη και προβολή των προβλημάτων του σχολείου και το συντονισμό της δράσης όλων των γονιών για την λύση τους
  • Την ενημέρωση και επικοινωνία με τους γονείς για τα ζητήματα της εκπαίδευσης, την συζήτηση και την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους και την ενεργοποίηση τους για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου
  • Την παρότρυνση και υποστήριξη των μαθητών και μαθητικών κοινωνική κοινοτήτων για την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα και έξω απ' το σχολείο σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, τους συλλόγους γονέων, και άλλους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς
  • Την προώθηση του εθελοντισμού στους μαθητές και τους γονείς και την οργάνωση, διενέργεια και συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις
  • Την διατήρηση και διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς
  • Την ανάπτυξη της αισθητικής αγωγής και της καλλιτεχνικής παιδείας, της φυσικής αγωγής και του σχολικού αθλητισμού.
  • Την ενθάρρυνση των μαθητών για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας της δημιουργικότητας της δράσης, της διεκδίκησης και της ουσιαστικής δημοκρατικής λειτουργίας και συμμετοχής των συμβουλίων τους στα συλλογικά στα συλλογικά όργανα του σχολείου.
  • Την συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών, σύμφωνα με τις αρχές της ελευθερίας, της Δημοκρατίας του διαλόγου και της ειρήνης

Το πλήρες κείμενο των Ειδικών και Γενικών σκοπών του Συλλόγου περιλαμβάνεται στο Καταστατικό του, που μπορείτε να αναγνώσετε εδώ: