ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


Κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ συστήθηκε επιτροπή με βασικό αντικείμενο την διαμόρφωση προτάσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την συστηματική καλλιέργεια της αίσθησης της κοινότητας και την οικοδόμηση σχέσεων τόσο μεταξύ των μελών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων όσο και μεταξύ των μαθητών του σχολείου μας.


Ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή για τη Σχολική Χρονιά 2021-2022, η Επιτροπή πρόκρινε την έκδοση αναμνηστικού τεύχους Επετηρίδας - Λευκώματος, του πρώτου αντίστοιχου εγχειρήματος εδώ και αρκετά χρόνια.