ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

06/03/2022

Η επίμαχη τροπολογία για την δωρεάν μεταφορά των μαθητών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων υπερψηφίστηκε, ενσωματώθηκε ως άρθρο 45 στον Ν. 4937/2022 (ΦΕΚ Α' /106 /2-6-2022), εκδόθηκε ως ΦΕΚ και πλέον αποτελεί Νόμο του Κράτους.

Απομένει η πρακτική εφαρμογή της απο τις υπηρεσίες της Περιφέρειας σε συνεργασία με την αρμόδια Δνση Εκπαίδευσης.

Δείτε το πλήρες κείμενο του Νόμου εδώ: