ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

03/13/2023

Αγαπητοί Γονείς,

Κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας σας επισυνάπτουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση του επιδόματος αποζημίωσης των γονέων που πραγματοποιούν οι ίδιοι την μεταφορά των παιδιών τους. Να διευκρινίσουμε ότι το μέτρο αφορά όσους γονείς: 

Α. είναι δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν μετακινήσεων με μέσα της Περιφέρειας (σχολικά) σε δρομολόγιο το οποίο προς το παρόν δεν εκτελείται

Β. δεν έχουν κάνει εντωμεταξύ αίτημα για χορήγηση ΕΜΔ (ειδικού μαθητικού δελτίου).


Επισυνάπτονται τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και υποδείγματα ΥΔ Γονέα και Βεβαίωσης Σχολείου.


Εκ μέρους του ΔΣ του ΣΓΚ

Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας

Αλέξανδρος Βλαχόπουλος                              Χριστίνα Μπάκουλα