ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΣ

02/23/2023

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Στις 22/2 το νεο ΔΣ του Συλλόγου της περιόδου 2023-2024 συγκροτήθηκε σε σώμα κατόπιν συνεδρίασης. 

 Η σύνθεση του νέου ΔΣ είναι:

  • Πρόεδρος: Αλέξανδρος Βλαχόπουλος
  • Αντιπρόεδρος: Μανόλης Γιαμπουράς
  • Γεν. Γραμματέας: Χριστίνα Μπάκουλα
  • Ταμίας: Σοφία Δρόσου
  • Αναπληρωτής Γραμματέας: Παναγιώτης Μπαρλαμπάς
  • Αναπληρωτής Ταμίας: Γιώργος Βαρσαγάκης
  • Μέλος: Γιώργος Πλούμης


Τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του ΔΣ κοινοποιούνται στον ιστότοπο του Συλλόγου στην ενότητα "Το ΔΣ".

Με την προσδοκία μιας παραγωγικής θητείας,

Εκ μέρους του ΔΣ

          Ο Πρόεδρος                                        Η Γεν. Γραμματέας

Αλέξανδρος Βλαχόπουλος                           Χριστίνα Μπάκουλα